HA MİM AYN SİN KAF NELERE İŞARET EDİYOR OLABİLİR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Ha Mim hurufu mukattası gayet geçiyor Kuran’da ve peşine gelen ayetlerden bunun Hakim adına işaret ettiği görülüyor öncelikle. Çünkü yedi hamim suresinde de bu isim var. Kuran’da başka bir yerde yedi sure peşpeşe bu isim geçmiyor. Saniyen; Şura Suresi’nde ise HaMim. Ayn Sin Kaf denilmekte. Bu da devam eden ayetlerde Aziz, Alim, Semi, Kadir gibi isimlerin rumuzu olarak görülüyor.

Fakat bir de şu var ki; 13. ayette, 5 tane olan ulul azm peygamberler geçer. HaMim AynSinKaf da 5 harf.
Ayet şöyle:
«Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin» diye Nuh´a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim´e, Musa´ya ve İsa´ya tavsiye ettiğimiziAllah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah´a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini ona seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir.

Bunlar şu şekilde yerleştirilebilir:

 

Konuyla ilgili geniş açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız