KİTABLA DEĞİL DE NEYLE DİRİLECEĞİZ?-HADİD SURESİ 16. AYETİN TEFSİRİ

Hadid Suresi 16. ayette “inananlar için Allah’ın zikrine ve haktan inen şeye kalplerinin haşyetle ürpermesinin zamanı gelmedi mi?” deniliyor. Öte yandan bilindiği gibi Kuran’ın nüzülünden çok zaman geçti, kainat keşfedildi, maddecilik, dünyacılık aldı başını gitti, İslamdan gayet uzaklaşıldı vs. Beri yandan Kuran Levhi Mahfuzdan, pek çok hakikatleri içinde barındırıyor ve bunlara şimdi çok daha iyi ulaşılıyor. Özellikle de Kuran’ın Tevrat ve İncil’i içericilik ve düzelticiliği mevzusu var ki hem çok derin, çarpıcı, hem de tarihte nedense çok uzak kaçılmış bir mevzu. Çözülmenin sebeplerinden de görülebilir yani. Saniyen; sonraki ayette şöyle diyor Hadid Suresinde: “Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Umulur ki akledersiniz diye size âyetleri açıkladık.” (Hadîd 17)

Dolayısıyla bu “diriliş damarına” da açık olunmalı artık. Çünkü aşırı bir tedirginlik seziliyor. Niye bunlar şimdi çıktı gibilerden. Asıl şöyle düşünmeli; Kitab’la değil de neyle dirileceğiz?!

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız