HAKİKAT VE ESARET

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

……….

Pek çok insan kendi kafasında “birilerinin oluşturduğu” bir dünyada yaşamakta. Bu günümüzde medyanın, eğitim sisteminin, meşhurlara-meşruiyete yöneltmesi şeklinde gerçekleşiyor. Sonra da yöneltilenler teşvikçi kesiliyor vs. Lakin bu kadar basit de değil, rakip “galaksiler” de var ve onların da meşhurları-meşruiyeti. Yer yer iç içe geçen, yer yer çatışan hakimler ve mahkumlar.

…………..

İşte La ilahe illellah gerçekliği bunun için özgürlük demek. Kişi din adına bile köleleşebilir çünkü. La ilahe illellah ise öncelikle Allah’a ve dolayısıyla hakikate, dolayısıyla Kuran’a yöneliş demek. Bu ise sanal/yarı sanal bir gerçeklikteki bir mahkumiyeti kaldırmaz. Yok, efendim, “maslahata uygun mu bu?”

…………..

En büyük maslahat, hakikate duyarsız, hakikatten kaçan, insanların azalmasıdır. Ve en büyük mesele de bu gözüküyor.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız