HAKİKATÇİLİK GEREĞİ HAKKINDA..

1-Delillerin büyük gereği, varlığı, lakin en büyük sorun olarak gözüken "ihtiyaçsızlık modu" hakkında..

 

2-Ayetlerin kainata işareti, çağımız imkan ve gerekleri noktasında büyük bir hakikatçilik gereği ortada. Öte yandan, önceki metinlerde, Tevrat ve İncil metinlerinde, hadislerde özellikle ahir zamanda büyük bir bilinçlenme olacağına dair gayet işaretler var..

 

Ayrıca Adiyat Suresi ile ilgili bknz.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız