HAKİKATÇİLİK KÜLTÜRÜ 11-20. BÖLÜMLER

11.İşin gayet özü olan "Muradı ilahiyi görmek, yürümek için yeterli" konusu.

 

12. Üst ve bariz gerçeklikler başlığı altında Yahudilerin ve Hristiyanların es geçtiği şeyin vurgulanması. Ve bizim acaba es geçtiğimiz bir şey var mı konusu..

 

13. "İlim ilim, ne olacak?!" başlığı altında levhi mahfuzu gösteren bir entellektüalitenin ve tesiriyetinin önemi.

 

14. Ehakk sadece mühim olabilirdi, fakat ehemm. Peki neden? Çünkü aksi halde görülmeyecek bir durumda. Bu mevzu çerçevesinde açıklama ve öneriler..

 

15. Bütünsel (Tevhidi) bakış ve önemi üzerine..

 

16.İnsanın tabiatı ya da fıtratı nedir?.. Ayetler çerçevesinde ve normal olarak düşünürsek; insan bilmek ister. Dolayısıyla; insanı ancak, Yaradan'la bağlantılı, tevhidi açıklamalar tatmin eder. İnsanın gerçek tabiatı, fıtratı budur. Ve bu tarz açıklamalara da gayet bakılmalı günümüzde.. Kitab levhi mahfuzdan, devir bilgi çağı vs.. Lakin fıtratın tesbiti ve önemi de iyi vurgulanmalı..

17."Piyasa, mana ve karmaşa" başlığı altında ve Habil-Kabil kıssası örnekliğinde günümüzde neye niçin dikkat etmeliyiz konusu. Çünkü günümüzde manacılık ezbercilik, menfaatçilik hakçılık işi karıştı.

 

18. Tarihte etkili olmuş ve halen olan bazı düşünür-alimler, akımlar ve görüşleri ile günümüzün tarihin sonu derecesinde olması bakımından idealizm noktasının önemi konusu.

 

19. Devri Hakk, Ehli Hakk gereği hakkında.. Ve bu işin gerekleri..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız