HAKİKATÇİLİK KÜLTÜRÜ 21-27. BÖLÜMLER

21. Çeşitli örneklerle işin açık ve dünya çapında tebliği gerektirmesi mevzusu.
22. İnanmanın kabul olduğu, kabulün de Kuran ayetlerini ve açıkça delalet ettiği konuları kapsaması hakkında..
23. "Ferdin imanı" noktasının düzgün bir şekilde amaçlanmasının önemi hakkında..
24."İyiliğin ölçütü" nedir sorusu bizi mutlaka "doğru eleştiri nedir" noktasına götürüyor. O da muhakkak bütüncül bakışa götürüyor. O zaman buna dikkat vesselam.
25. Bakara 177 paralelinde ifrat tefrit ve denge noktası mevzusu.
26.Galebei Hakk'ın yönü ve gerekleri hakkında..
27. Mantıken ve imkan düzeyinde "Dünyanın ıslahı-Ferdin imanı" birlikteliğinin vurgulanması ve bu imkanlarla birlikte dünyanın acaip karıştırıldığına dikkat çekilmesi.
Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız