HAKİKATÇİLİK ÜZERİNE-ANA MOTİVASYON KAYNAĞI

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Hakikatçi, hakikat konusunda ısrarlı olmalıdır. Yoksa günü konuşanlar, yarını konuşanlar gündemi/ni alır götürür. Hakikat konuşulmalıdır öncelikle, en gerekli şeyler.. Bu ise “bugüne neden gelindiğidir” bugün. Herşey buna işaret etmekte, düşülen durumlar, oluşan imkanlar.. Ve tecrübemizle sabittir ki, bunu konuşamadıktan sonra yaptığınız diğer konuşmalar bir yere kadardır, sadece saat geçirmektir. Onun için de yaptığımız izahatlar, araştırmalar dön dolaş öncelikle buna yönelik.

Bu çerçevede ise belki de en önemli mesele, insanların ana motivasyon kaynağının tarih geçmiş-gelecek olması ve bir çekişme de devam edip gittiğinden insanların aslında bugüne/kendilerine gelememeleridir. Bize göre ise ana motivasyon kaynağı “bugüne niye gelindiği” olmalı bugün için. Dediğimiz gibi herşey bunu anlamaya zorluyor insanı. O halde?.. Ve o da “Kuran’ın insana/insanlığa ayan beyan olması” meselesidir. Bakın bunu yan bir mesele, ekstra bir şey ya da akademik bir alan, hobi vs. olarak söylemiyorum, ana motivasyon kaynağı bu olmalıdır. Ve tabii öncelikle “bugüne niye gelindiği” meselesi gayet etraflıca, delilleriyle, isbatlarıyla konuşulmalı.

Ve açık söyleyeyim, o, bu veya şu sebeple bunu konuşmaktan kaçanlarla da fazla muhatap olunmamalı. Çünkü ulaşılacak nice vadiler vardır, geçilecek nice denizler. Allah’ın izniyle..

 

…………

Youtube Hesabımız