HAKİKATÇİLİK VE ZORLUKLAR ÜZERİNE 2

Hakikatçilik meselesine gelinmemesinin bir diğer sebebi ise “neden hakikat bunca zor olsun?” ya da “bunca şey yeni mi çıktı?” gibi konular olarak gözüküyor. Bir de tabii, birileri her dakika ters bir şeyler çıkarınca oluyor size “bu yeniler, karışık işler bunlar” Ya da sürekli ters konuşanlar, gündemde olunca, gündeme getirilince vs.. Şimdi de bu meselelere değinelim.

Öncelikle; hakikatin zorluğu meselesinin açıklaması şudur, elbet zor olacak, bütün ilimlerin üstündedir çünkü. Tarih, bilim, gidişat ya ondan neşet etmeli ya ona göre okunmalıdır. Günümüzde ise malum ki, kainatın keşfi, aydınlanma, İslam toplumlarının kötü duruma düşmesi gibi Kitab merkezli ve doyurucu şekilde açıklanması gereken konular var. Bir de tabii, bilgi ve iletişim çağına gelindi, hakikatin en baskın olabileceği bir çağa.. Bu da gevşeklik kabul etmeyecek bir nokta. İşte “bunca zorluk” ya da “bunca şey” konusunun açıklaması budur. Tabii olarak iş böyledir yani. Dünyaya hakim olması gereken, Levhi Mahfuzdan gelmiş bir kitabtan bahsediyorsak.. Birilerinin ters bir şeyler çıkarmasına gelince; modernizm, yenilikçilik akımıdır, bir şekilde geleneği yıkmak ister. Buradan etkilenen ya da öne çıkarılan kimseler de oluyor elbette. Öte yandan bu, asıl işin geciktirilmesine de yarıyor. Çünkü modernist-gelenekçi zıtlaşması gündemi kaplıyor, gerçek gündeme sıra gelmiyor. Lakin şunu da unutmayalım, dedik ki çağımız Hz İsa’nın geldiği döneme benzemektedir. O dönemde de böyleydi. Ferisiler ve Sadukiler vardı. Biri gelenekçi, öteki aşırı inkarcı bir taifeydi bunların. Hasılı, o niye var, bu niye var konusunun da üstünde fazla durmaya gerek yok. Bir şekilde oluyor.. Zorlu bir dönemdeyiz hasılı. Bir de unutmayalım, eğer bir işin sonunda cennet ve cehennem varsa “zorluğu var, darlığı var” ifadeleri çok olmamalıdır. O mudur değil midir, mühim olan nokta budur.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız