HAKİKATÇİNİN İŞİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Gayet yüzeysel bir hayat söz konusu. Milletler var, çıkarlar var, tarih var, aidiyetler var ve bir akış var. Ve olan biten bu çerçevede cereyan ediyormuş gibi bir görüntü var. İdeolojiler ya da inançlar bir tür sos gibi..

Lakin bir de şunu düşünmek gerekir. Acaba ilk İslam aydınlanmasından beri, “mana ve gerçeklik boyutunda” büyük bir aydınlanma oldu mu?.. Bu sığ akış büyük ölçüde bununla alakalı. Öte yandan, tarihin sonunda gelecek bir Mehdi var. Bu Mehdi bir aydınlanma olmadan kendi kendine mi gelecek?.. Ve o mu bir aydınlanma yapacak?..

Beri yandan ise elde Levhi Mahfuz’dan gelmiş kitab var ve bilgi çağındayız. Velakin bilgi çağını cahiliyyete çevirmek için de büyük bir çaba var. Çeşitli güçler, kapitalizm adına, materyalizm adına, çeşitlli milliyetler, mezhepler adına ortalığı karıştırmakta, İslamı ya da akletmeyi kötü göstermekte, çıkarcılık, şehvetperestlik, oyalanma iş edilmekte ve bir şeye gelinmemekte.

Bu gelinmeyen şey herhalde Kitab’ın üstlüğünü insanların görmesi durumudur. Onun için bunu her zaman öncelemeli ve Mehdi’nin gelişini bir aydınlanma ile alakalı görmelidir. Ve bu aydınlanmayı da “tarihin şu devrinde şurada şu oldu”yla karıştırmamalı. Çünkü böylesi dünyada bir defa olacak, anlaşılan..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız