HAKİKATİN MECBURİYETİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

…….

Hud Suresi’nden ayetler..

18. Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerine arz edilecekler, şahitler de: İşte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir, diyecekler. Bilin ki, Allah’ın lâneti zalimlerin üzerinedir!

19. Onlar, Allah’ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Ahireti inkâr edenler de onlardır.

20. Onlar yeryüzünde âciz bırakacak değillerdir; onların Allah’tan başka dostları/velileri de yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar ne görebiliyorlar ne de kulak veriyorlardı.

21. İşte onlar kendilerini ziyana uğrattılar. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitti.

22. Şüphesiz onlar, ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.

…………………..

Mesele nedir? Allah hakkında uydurulan yalan? Bu “uzak Allah inancı”dır, öte yandan ise kişinin kendisini mutlak görme inancı. Kısaca şöyledir; Allah, uzak olduğu için herşeyi bilmemektedir, büyük ihtimalle de yoktur, eğer varsa da bir takım aracılarla O’ndan kurtulunabilir, birileri onay verdi mi kurtulunur.

……

Öte yandan bütün bunlar çok büyük ihtimalle insanın içinden geçen hisler, düşüncelerdir. Belki pek çoğu dile dökülmemiştir. Ama Allah herşeyi elbette bilmektedir ki “Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kimdir?” demekte. Yani onları en büyük yanılgıları ile vurmaktadır, Allah içimizden geçenleri de biliyor. Hem sadece Allah da değil.

………………..

Kim bir yerde oturur da orada Allah’ı hatırlamazsa ona Allah’tan bir eksi vardır. Kim bir yerde yatar da orada Allah’ı hatırlamazsa ona Allah’tan bir eksi vardır. (Ebu Davud, Edeb 4855)

…………………

Bakın, burada sadece Peygamberlerden bahsetmiyoruz, insan akıl sahibi değil mi, fikir sahibi değil mi, bu hayat imtihan değil mi? O da elbette sorumludur. Ve büyük sorumlukuk, öncelikle Allah hakkında doğru bilgi sahibi olmaktır, kendi kendine tahminlerde bulunmak değil.

………………….

Mesela kimisi “şöyle yapmayınca bakalım bir şey olacak mı?” diye Allah’ı test etmeye kalkar. Bunlar da kişiyi Allah hakkında yalan uydurmaya götürür. Yoktur, bilmiyor ya da şöyledir, böyledir gibi..

……………………

Allah hakkında doğru bilgi öncelikle hakikatler ve Kuran ile oluşur, Allah bunları göndermiştir, yoksa kendi kendine düşün/test et falan derdi.

…………………..

Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve «Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru.» derler. (Ali İmran 191)

………………………

Velhasılı kelam, mesele hakikatlere yönelme ya da kaçma meselesidir. Hakikatten kaçan, var olmayı düşünmüyor/planlamıyordur, ya da çok fazla “planlıyor”

…………………………

Ve unutmayalım ki, Peygamberler için bile tövbe söz konusudur; insan ise bir yandan “Peygamber miyim ki?” der, bir yandan da “hatasız” olduğunu da pek iddia eder.

Bir Cevap Yazın

*
= 3 + 3