HAKİKATİN MÜKEMMELLİĞİ MEVZUSU

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bize göre şeytanın insanları en ziyade kandırdığı iki nokta var, ikisi de hakikatin mükemmelliği mevzusuyla ilgili.

…….

1-Hakikatin mükemmelliğini savunmak “kendi mükemmelliğini” savunmak değildir. İnsanlar genellikle hakikatle kendilerini eşitler veya kendilerine göre bir hakikat belirler. O halde mükemmel hakikat iddiası, mükemmellik iddiasıdır aynı zamanda. Halbuki bu böyle değildir, çünkü insan=hakikat değildir. Bir insan çok eksik, hatalı olabilir ama hakikatin mükemmelliğini de savunabilir. Unutmamalı ki kendimize göre bir hakikat belirlediğimiz zaman bir zaman sonra hakikatin sahibi kesileceğiz, tövbeyi, ilerlemeyi bırakacağız demektir. Halbuki hakikat hep biraz bize rağmen olan bir şeydir.

………….

2-Hakikat bitmiştir, onun için mükemmeldir iddiası. Yeni bir şey çıkarılırsa mükemmellik bozulur. Halbuki mükemmel hakikat, inen hakikatin anlaşılmayan nice boyutlarını çözmekten ibarettir. Yani yeni bir şey ortaya koymak değil, olan şeyleri keşiften ibarettir. Bunun da sebebi şudur, bilgi artmakta, ilim artmakta, sorunlar, sapmalar artmakta. Hakikatin kuşatıcılığı, kapsamı da artmalıdır o zaman. Ve bu kuşatıcılık ezelden ayarlanmıştır, o yüzden de sadece keşiftir.

Youtube Hesabımız