HAKKA İŞTİYAK

Bir hadiste şöyle denilir: “Allah’ım. Ey Cebrail, Mikail ve İsrafil’in Rabbi. Göklerin ve yerin yaradanı, hazırı ve gaybı bilen Allah’ım.. Kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde onların arasında ancak Sen hükmedersin. Haktan kendisinde ihtilaf edilen şeyde, izninle beni doğru yola ulaştır. Çünkü dilediğini doğru yola ancak Sen hidayet eylersin” (Müslim-Salatül Müsafirin 200)

 

Bu hadiste geçen dua şu ayetlerle gayet bağlantılı görülüyor:
“De ki: “Ey Allah’ım! Göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı! Gizli ve açık her şeyi bilen! Kullarının, arasında ayrılığa düştükleri konularda hüküm verecek sensin.” (Zümer 46)


“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi; onlar aracılığı ile anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermesi için hak ile/gerçek ile kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden, o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah; onların haktan ayrılığa düştükleri şeyi, kendi izniyle iman edenlere gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir.” (Bakara 213)

Ayrıca Fatiha’da geçen “Bizi dosdoğru yola ulaştır” ayeti de bu çerçevede görülebilir.

Yine şu meşhur dua da:
” Allah’ım! Bize hakkı hak olarak göster ve bizi ona ittiba ile rızıklandır; batılı da batıl olarak göster ve bizi ondan uzaklaşma ile rızıklandır.”

Beri yandan Kuran’ın Tevrat ve İncil’i içericiliği ve düzelticiliği bu çerçeveye en uyan bir konu. O zaman bu konuya iyi eğilmeye de dikkat deriz.

 

Günümüzde işlere iyi odaklanma gereği ile ilgili bir açıklama

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız