HAMD NE DEMEK MEVZUSU

Hamd kelimesi salt övgüden farklıdır, salt övgü fahr kelimesidir. Hamd ise övgü ve şükür anlamına gelir. Dolayısıyla bir şeye hamd edilirken o şeyin bizle bir alakası olmalıdır. Burada enteresan bir konu vardır ki; Kuran’da pek çok yerde gökleri ve yeri yaratan Allah’a hamd edilmesi gereği belirtilir. Peki göklerin bizimle alakası nedir?.. Öyle ki hamdle ilgili en belirgin ifade “Alemlerin Rabbine hamd olsun” şeklindedir. Buradaki alemin ifadesi akıllı çoğul şeklinde, direkt insanlar için de kullanılan bir ifadedir. Peki bu işin açıklaması nedir? Neden insan alemle bu kadar bağıntılı gösteriliyor? Elcevab; bakıldığı zaman şu anlaşılıyor ki bütün madde bigbang ile ve daha sonra yıldız çekirdeklerinde üretilen ağır elementlerle vs yaratıldı. Dolayısıyla ilk başlangıçtan bugüne herşeyin bizle bir alakası oluyor. Dolayısıyla gökler için de hamd edilmesi yerinde oluyor.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız