HAŞR SURESİ’NDEN GÜNÜMÜZE AÇILAN BİR PENCERE

Haşr Suresi 7-9. ayetler şöyledir:

7-Allah’ın o kent halkından Resulüne verdiği ganimetler, (savaşmadan, düşmanın teslim olmasıyla alınan Medine’deki Nadiroğulları ganimetleri) Allah’a, Resul’e, yakınlığı bulunanlara, yetimlere, yoksullara, yolculara aittir. Ta ki içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın. Elçi size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı şiddetlidir.
8 – Bir de hicret eden fakirlere aittir ki yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. Allah’ın lütuf ve rızasını ararlar ve Allah’a ve Resulüne yardım ederler. İşte doğru olanlar onlardır.
9 – Ve onlardan önce yurda ve imana yerleşenler, kendilerine hicret edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden ötürü göğüslerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa dahi, onları öz canlarına tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar umduklarına erenlerdir.

Bu ayetlerde hem malın belli ellerde toplanmaması gereği hem ensarlığın nasıl olması gerektiği çarpıcı şekilde belirtiliyor. Artık duruma göre bu mesajlar alınmalı.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız