HAYAT MEMAT MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran’daki hayat kelimeleri üzerine tevafuklar..

……….
……………..
………………..
…………………………..
……………………………………..
……………………………………………………
………………………………………………………………..

……..
………………….
…………………………….
……………………………………..
…………………………………………….
………………………………………………………..
……………………………………………………………………

…………………………
…………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

……………………….
……………………………………….
………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

NOT: Ölüm kelimeleri, mimli mastar sayılmadan da (hayat kelimelerinde geçen “iki mimli mastarı” saymamıştık) tevafukludur.
Mevt 35 Toplam 53
Son ayet hariç= 34 52

…………………………..
……………………………………..
…………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………………….

Bir cevap yazın

*
= 3 + 5