Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış hadisi hakkında

"Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi öbür dünya için çalış" şeklinde gayet meşhur lakin uydurma ve diğer ayet hadislerle zıt bir hadis vardır. Öte yandan, 1400'lerde yaşamış Sehavi adlı alim bunun uydurmalığıyla ilgili kitap yazmış vs. Zaten sahih hadis diye ilimler var. Lakin halen meşhur.. Bu da enteresan tabii. Bu örnekle şunu farkedelim ki özellikle de dini alandaki uydurmalar uzun gidebiliyor.. Hele de nabza göre şerbet cinsinden olunca..

Hadis diye rivayet edilen çok tartışmalı bir söz var; Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için yarın ölecekmiş gibi öbür dünya için çalışın diye.. Öte yandan günümüzde Kitab, mana, hakkın galebesi gibi konulardaki imkan ve gerekler işi bu noktaya fikslemiş gibi.. Bir de böyle enteresan şekilde belirtelim..