HURUFU MUKATTA NEDİR

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Hurufu Mukattaa’nın neye işaret ettiği konusunda çeşitli tezler var ama Fatiha üzerinde durulduğunu görmedik. Çalışmamız tek tek hurufu mukattaalar bazında bunu açıklıyor ama genel çerçeveyi de belirtelim.

1-Ayette “Biz sana tekrarlanan yediyi ve büyük Kuranı verdik” (Hicr 87) denilmekte ve Fatiha ile Kuran iki alan olarak belirtilmekte.

2-Tefsirlerde “Allah yüz dört kitab indirdi, bunların anlamını Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan’a koydu, sonra bunların ilimlerini Furkan’da, onun ilimlerini mufassal surelerde, onun ilimlerini Fatiha’da topladı. Fatiha’nın tefsirini bilen bütün surelerin tefsirini bilen gibidir.” türünde hadisler var. (bknz Razi-Fatiha Tefsiri)

3-Namazlarda önce Fatiha, sonra Kuran’dan ayetler okunmakta.

Bütün bunlar Kuran’da dağınık şekilde ve sure başlarında geçen hurufu mukattaaların Fatiha’ya işaret etmesi noktasında büyük bir bağlam oluşturuyor. Dolayısıyla aşırı büyük deliller olmasa da “normal delillerle” de buna ikna olunabilir. Ki deliller de az değildir.. Lakin bu çerçeve de şart. Yoksa tez yeterince güçlü olmaz.

1-Hurufu Mukattaa’nın Fatiha’ya işareti hakkında genel açıklama

 

2. Hurufu Mukattaa’nın Fatiha’ya işareti hakkında uzun açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 2

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız