“İBRAHİM VE MUSA’NIN SAHİFELERİNDE” İFADESİ, ALA SURESİ 19. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Ala Suresi şöyle başlar ve şöyle biter.

En yüce (el ala) Rabbinin adını tesbih et. [Ala 1]

Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,

İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde.. [Ala 16-19]

 

Burada şunu bilmemiz lazım ki; şu andaki Tevrat metinlerinde ahiret inancı çok zayıftır, özellikle de ilk dönem metinlerinde görülmemektedir. Mesela Hz Musa ve Hz İbrahim gibi..

Öte yandan “neden Nuh, İdris veya Adem demedi o zaman?” sorusu akıllara geliyor. Burada ise çok daha enteresan bir gerçek gizli.

ElAla adı Tevrat’ta da geçmektedir. Ve bu adın geçtiği yerlere baktığımızda ilk geçtiği yerler İbrahim ve Musa sahifeleridir. Bir de arada Yusuf sahifesinde Allah’ın adı ya da sıfatı olarak değil, “en üstteki sepet” anlamında kullanılmıştır. Şöyle geçer orada. En üstteki sepette Firavun için pişirilmiş çeşitli pastalar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı.” [Tevrat, Yaratılış 40/17]

Yani; “İbrahim ve Musa’nın sayfalarında” diye seçme yapması ahiret inancının önceki kitaplarda olduğuna dair bir örneklik, elAla kelimesinin Allah adı olarak kullanılması açısından ise “tam bilgi” olmaktadır. Çünkü sırasıyla bu iki sayfada var bu kelime şu andaki metinde.

Tevratta ElAla kelmesinin geçtiği yerler..

 

 

Kelime’nin kökü

 

 

 

Tevrat’ta ahiret inancının gözükmemesi ve buna bağlı konular için bknz