İLAHİ MURAD MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

……………

İki tür din iman algısı var. Biri “hazıra gel, cemaate gel, ezbere gel, huzura gel” şeklindeki bir algı. Ve tarihten gelen, oturmuş bir yapı olduğu için de kolay adam çekiyor. Öteki ise “artan bilgi düzeyi ile Kuran’ı yeniden yorumlama” olarak özetleyebileceğimiz çeşitli akımlar. Burada da; artan bilgi + batılı yaşam ile yorumlayanlar kolay adam çekiyor. Çünkü orada da bir tür “hazıra gel, huzura gel” olayı mevcut.

………………………………….

Bütün bu arada zorun da zoru ise “artan bilgi ile yeniden yorumlama” lakin “batılı değerlere prim vermeme” hassasiyeti göstermek herhalde. Çünkü birileri bir taraftan birileri öte taraftan yüklenmekte. Kimisi ikisini de götürmekte. Bu ise adeta şahsi birolay; ne Alemi İslamı “kurtaracak” bir şey, ne de bir kariyer, bir yarın vaad ediyor. Çünkü adam çekemiyor, dünyevi zemini yok, üstelik de acaip mesai gerektiriyor.

…………………………..

İyi de sormak lazım, hakikat bu sayılan şeylerden hangisini gerektirir ki?

………………………………..

Ve yine sormak lazım, Kuran’ın mana boyutlarına gayet ulaşılıyorsa bu şekilde, neden ilahi murad bu olmasın? Neden ilahi murad “dünyevi” bir bakışa mahkum olsun-etsin ille?

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız