İLMİN KALDIRILMASI HADİSİ HAKKINDA

Hadislede kıyamet süreci ifade edilirken ilmin kaldırılması en başta söylenir. (bknz Buhari İstiska 27, Nikah 111)
Peki buradaki ilmin kaldırılması, hatta kıyamet nedir? Toplumların da kıyameti olabilir.. İlmin kaldırılması konusunda ise şu hadisler var:

“Allâh Teâlâ ilmi kullarının sadrından silmek ve çekip almak sûretiyle kaldırmaz. Ancak âlimlerin rûhunu kabzetmek sûretiyle alır. Nihâyet hiçbir âlim kalmayınca insanlar kendilerine câhil bir takım kimseleri reis edinirler. Bunlara sualler sorulur, onlar da ilimleri olmadığı halde fetvâ verirler. Böylece hem kendileri dalâlete düşer, hem insanları saptırırlar.”(Buhârî, İlim 34)

Rasûlullâh (s.a.v) gözlerini semâya dikip:
«Şu anlar, ilmin insanlardan çekip alındığı anlardır. Öyle ki insanlar ondan hiçbir şeye kâdir olamazlar!» buyurdular. Ziyâd bin Lebîd el-Ensârî (r.a) araya girip:
«Bizler Kur’ân’ı okuyup dururken ilim bizlerden nasıl alınır? Vallahi biz onu hem okuyacağız, hem de hanımlarımıza ve çocuklarımıza okutacağız!» dedi. Rasulullah:
«Allâh iyiliğini versin ey Ziyad, ben de seni Medine’nin fakihlerinden sayardım. Bak işte Tevrat ve İncil, yahudilerin ve nasrânîlerin elinde, onlara ne faydası oluyor? » dedi.. (Tirmizi, İlim 5)

Burada işine hakim, doğru hüküm verme noktası öne çıkıyor. O halde işin biraz zorlu olduğunu da farketmeli. Pek çok kişi işi çok basit görmek istiyor sanki.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 8

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız