İMAN NEDEN KANITA İHTİYAÇ DUYAR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Bilindiği gibi iman gayba imandır. Yani görülmeyen şeyler çok ağırlıklıdır imanda. Allah, ahiret, melekut alemi  gaybtır. Önceki zamanlardan ve gelecekten verilen haberler gaybtır. Bazıları ise dinimize akıl dini der, çünkü Allah birdir. Diğer dinlerde bu konu çok karışık olduğu için bu doğrudur. Hatta Martin Luther İslam’ı akılcı olmakla suçlamıştır. Fakat İslam deizm de değil. Yani akla ters de gelse inanılması gerekenlere iman edilecek. Bu yüzden mesela deistler bir kalemde vahyi inkar ederler.

Beri yandan ayetlerde pek çok akla ters gelebilecek konu da açıklanmıştır. Yani niye dünya hayatında inkarcılar rahat yaşıyor, neden iman edenler sıkıntı çekiyor gibi.. Bunlar herşeyin sahibi olan Allah’a rağmen mi oluyor? Elbette değil. (bknz Bakara 155, Ali İmran 145 vb) Tabii yine de ayetlerin aklın çok zorlanacağı şeyler içerdiği muhakkak. Velakin Allah İslam’ın hakimiyeti için çalışılmasını da istiyor. Çünkü İslam hakikattir, hakikat ise başkalarına duyurulan ve hakim kılınmasına çalışılan şeydir. İnsan ise akıl sahibi, fakat zaafiyetler de sahibi.. Öte yandan; din, büyük ölçüde miras alınan ve devam ettirilen bir şey. O zaman “bize göre” edebiyatları da oluşuyor fazlasıyla. Peki bu nasıl bütün dünyaya duyurulabilir?!

İşte bu noktada bir şeyi farketmek gerekiyor. Kuran’ın müthiş bir kanıt boyutu var. Bu önceki kitapları içericilik ve düzelticilik boyutudur. Bu hem ümmi birisine indirilmesi açısından kanıt, onu görmeyenler için de bu kitaplara zor farkedilen büyük hakimiyeti ve düzelticiliği noktasında kanıt. Çünkü çok üst bir bilinç bunu böyle yapabilir. Fakat bu noktada da “madem gayba iman ediyoruz bunca akletme de nedir?” diyenler olabilir. Halbuki unutulan şudur, gayba da delil ile iman edilecek. Bu ise gaybın görülmesi olmasa da “diyenin Allah olduğunun görülmesi”dir.

Bir cevap yazın

*
= 4 + 1