İMAN VE DAVA MEVZUSU

Ayette “Ey iman edenler iman ediniz.. ” (Nisa 136) denilmekte. Yine “Allah’ın ayetlerine iman etmeyenler var ya; onları doğru yola ulaştırmaz Allah..” (Nahl 104) denilmekte. Beri yandan; Kitab, levhi mahfuzdan, daha iyi anlaşılan boyutları var.. Bu da hem imani açıdan, hem dünya çapında İslam hakimiyeti açısından mühim. Allah ise “Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah, nurunu tamamlamaktan başkasından razı olmaz.” (Tevbe 32) demekte. Şu halde mevzuları ruhen okumak da mühim. Gördüklerimiz, işin haklığı, imkanlar vs bağlamında da ayetler bir şey diyor çünkü. Yine şöyle denilir: “Ey iman edenler! Allah’a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” (Muhammed 7) Bunlara dikkat vesselam.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız