İNFİTAR-MUTAFFİFİN-İNŞİKAK SURELERİ ARASINDAKİ TENASÜB

İnfitar ve İnşikak sureleri iniş sırasında 82 ve 83. sureler. Ama mushafta aralarına iniş sırasına göre 86. sure olan Mutaffifin suresi girmiş. Mutaffifin suresine baktığımızda ise ölçüye tartıya dikkat etmeme eleştirisi görüyoruz. Bu ise toplumun kıyametidir adeta. İnfitar ve İnşikak surelerinde ise yerdeki kıyamet var. Bir de özellikle göğün yarılması. Beri yandan Rahman Suresi’nde şöyle denilir: “Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Sakın ölçüde taşkınlık etmeyin. Tartıyı adaletle yapın, ölçüde eksiklik yapmayın. (Rahman 7-9) Yani gökteki -buna atmosferdeki diyebiliriz- ölçüyle insanlar arasındaki ölçü tartı işi arasında bağ kuruluyor. Öbür tarafta da kıyametleri arasında adı konulmamış bir bağ kuruluyor.

 

Kevkeb ifadesiyle ilgili geniş açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 2

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız