İNŞA EDİLMİŞ AKIP GİDENLER İFADESİ, RAHMAN SURESİ 24. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Suresi’nde enteresan bir vurgu vardır. Şöyle ki:
24-Sanki koca nişanlar gibi denizde inşa edilmiş akıp gidenler O’nundur.
25-O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz.
26-Onun üzerinde olan herkes fanidir.
27-Yalnız ikram ve celal sahibi Rabbinin yüzü baki kalacaktır.

Dikkat edilirse 26. ayette “onun üzerinde olan herkes fanidir” derken yeryüzü kelimesi geçmemiş ama o kastedilmiştir. İlk anlaşılan ise o derken “inşa edilmiş akıp gidenler”in kastedildiği. Günümüzde anlaşılmıştır ki yeryüzü de uzayda böyle görülebilir.

Saniyen; ayetteki bu “akıp gidenler” ifadesi Cevar kelimesiyle söylenmekte. Bu kelime, gemiler anlamında kullanıldığı gibi yıldızlar, gök cisimleri anlamında da kullanılmakta Kuran’da (bknz Tekvir 16) Yani tam bir uyum var.

 

Konu hakkında geniş açıklama

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız