İNSAN İÇİN KENDİ ÇALIŞMASINDAN BAŞKASI YOKTUR İFADESİ HAKKINDA

Necm Suresi’nde şöyle geçer.
36 – Yoksa haber verilmedi mi Musa’nın sahifelerinde olanlar?
37 – Ve çok vefakâr olan İbrahim’in sahifelerindekiler?
38 – Ki hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.
39 – Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur.
40 – Ve çalışması da yakında görülecektir.
41 – Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.

Tevrat’ta ise ahiret inancı adeta çıkarıldığı için şöyle ifadeler var. “Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm” (Mısırdan çıkış 20: 5-6)

Görüldüğü gibi adeta tam tersi bir manzara var Tevrat’ta. Halbuki Musa’nın sayfasında bu var denilmişti. Ama Kuran Tevratta ahiretin olduğuna direkt de temas eder. Ala Suresi’nde der ki:
16 – Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17 – Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
18 – Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,
19 – İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde.

Dolayısıyla Necm Suresi’nde de Tevrat’ta işin aslının bu şekil olduğu söylenmiş oluyor. Ve burada insanın bir büyük zaafı ortaya çıkıyor; herşeyi ille de dünya çerçevesinde düşünme.. Velev ki görünüşte “hayr” murad edilsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 5 + 1

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız