İNSANLAR VE CİNLER BİR ARAYA GELSELER BENZERİNİ GETİREMEZLER AYETİ HAKKINDA

Kuran’da Rahman Suresi’nde “Ey insan ve cin toplulukları. Eğer gücünüz yetiyorsa göklerin ve yerin bucaklarından geçmeye, delin geçin. Büyük bir gücünüz olmadan geçemezsiniz.” (Rahman 33) denilmekte. Bunu “uzayda yürüyüp gitme” olarak algılasak, imkansıza yakın olduğu görülmüştür. Fakat “bir ihtimal” diye uğraşılmakta. İsra Suresi’nde ise direkt “İnsanlar ve cinler bir araya gelseler ve yardımlaşsalar da Kuran’ın bir benzerini getiremezler” (bknz İsra 88) denilmekte. Bu daha zor yani açıkça. Lakin insan bunu Kuran’ın çeşitli üstün özelliklerini görerek görmelidir. Bariz bir örnek verelim; mesela İsra Suresi’nde “Sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbimin emrindendir, size bu konuda çok az bir ilim verilmiştir” (İsra 85) denilir. Hakikaten de bilim gelişmiş kainat dahi keşfedilmiş ama ruh hala mechuldür. “Bu nasıl bunca isabetle söylenebilir?!” vs.

Hasılı bu tesbitler pek çok ilmi de içermekte ve anlaşılmaktadır. Beri yandan bu niye böyledir?.. Çünkü mananın önemi böyle görülecek.. Ve günümüzde görülüyor ki bu şart. Yoksa ideolojiler, dünyacılık, hurafeler, şekilcilik, fırkacılık vs yürüyor.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız