İSMUHU AHMED

Kuran’da Peygamberimizin adı bir tek yerde Ahmed olarak geçer. Bu ayet çeşitli rakamlarla da vurgulanmakta dikkat çekici bir şekilde.

Hani Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrailoğulları, gerçekten ben sizin için Allah’tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi “Ahmed” olan bir elçinin müjdeleyicisiyim” demişti. Fakat onlara apaçık belgelerle gelince: “Bu, açıkça bir büyüdür” dediler. (61-6)

Öte yandan bu ayet, mushafın başından itibaren 5169. ayet.

Peki bu rakamlarda dikkat çekici olan nedir?

Daha önce Kuran’ın ilk inen ayetinin (İkra) mushafta 6107. ayet olduğunu söylemiş ve bunun 610 yılı ve Kadir gecesi olan “son 10 günün 7. gecesi”ne gönderme olabileceğini söylemiştik.

Şimdi incelediğimiz ayet ise “önceki Resül’ün kendisinden sonraki Resül’ü müjdelemesi” ile ilgili. Bu ise belirtilen gün gerçekleşecektir, yani ilk inen ayetle. O halde Hz İsa’nın bu sözü rakamsal olarak 610 6 ya kadar geçerlidir, ilk inen ayetin rakamsal vurgusuyla. Elimizdeki ayetin rakamsal ifadesi ise 61/6, bu 61 06 olarak da söylenebilir.

Öte yandan ise bu ayet 5169. ayet dedik. Bu rakamı tersinden yazarsak 96 1 5 çıkar karşımıza. Bu ise Peygamberimize gelen ilk vahyin rakamsal ifadesidir; 96. sure 1-5. ayetler.

…………………….

Bir cevap yazın

*
= 5 + 3