“İŞTE BUNUNLA SEVİNSİNLER” İFADESİ, YUNUS SURESİ 58. AYETİN TEFSİRİ

 

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Herhalde şu anlaşılmıştır ki; küçümsenmemesi gereken en önemli bir konu, dünyacılıktır. Kötülükler evveliyetle buradan ürüyor. Onun ilacı ise manadır. Ve insan akıl ve kalp sahibi. O yüzden de manaya yatkın. Lakin mana edebiyata da çok kolay dönebilen bir şey. Ya da edebiyat edilebilen.. Bu yüzden de iş delile önem vermeye çok bakıyor. Bütün bu çerçevede; dikkat edilirse Yunus Suresi’ndeki ayette, önce “ey insanlar Rabbinizden size bir öğüt geldi” deniliyor. Herhangi bir kabile değil, insanlık, dolayısıyla delil, akıl boyutları vurgulanıyor. Yine Kuran’ın kalplerdeki hastalıklara şifa oluşu belirtiliyor, başka bir şey insanlığı düzeltemez. Sonra inananlara yol gösterici ve rahmet oluşu vurgulanıyor. Diğer ayette ise Allah’ın rahmeti ve fazlı, putlarından, taptıklarından daha hayırlıdır demiyor, “topladıklarından” daha hayırlıdır deniliyor. İşte burada açık bir dünya-mana zıtlığı seziliyor. Peki burada geçen lütuf ve rahmet nedir, iki ayrı şey midir, yoksa bir şey midir? Bir şeyse bu Kuran’dır. Nitekim başka bir ayette şöyle denilmekte:

“Andolsun, dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız; sonra bize karşı kendine bir vekil (koruyucu) bulamazsın.
Fakat Rabbinden bir rahmet olarak (biz bunu yapmadık). Gerçekten O’nun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür.” (İsra 86-87)

Dikkat edilirse burada da lütuf ve rahmet geçmekte ve Kuran’dan bahsedilirken..

Öte yandan, günümüzde dünyacılık had safhada. Bir tür modern cahiliyye çıkarılmış durumda. Mananın da bir şekilde tavan yapması beklenir ve fırsatlar da var ama aşırı frenler, bu alanda azla yetinmeler dikkat çekiyor. Halbuki Kuran’ın iyice anlaşılması imkanları var ve bu bir nimet. Aksi halde, dünyacılık, hurafeler, hevacılık ve öbür dünyada da buna göre bir sonuç var. O zaman yeterince koşmamak bile iyi düşünülmeli deriz vesselam. Hasılı öyle görülüyor ki bu iş dön dolaş neyle sevinileceğe bakıyor.

Ayrıca, son zamanlarda Kuran’ın iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız