İŞTE BUNUNLA SEVİNSİNLER

 

Yunus 58. ayette denilmiştir ki, “işte bununla sevinsinler” Burada belağat bakımından “sadece bununla sevinsinler” anlamı vardır. Sevinilecek şey ise Kuran’dır. Yine burada bir şeyler toplamayla değil bununla sevinilmesi gereği düşündürülüyor. O ise maddiyattır. Elbette “türlü edebiyat” da olabilir..

Öte yandan ayette şöyle deniliyor:
De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur.”
Biz Kur’ân’dan, iman edenler için bir şifa ve acıma olan şeyler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. (İsra 81-82)

Burada Kuran’ın öbür dünyayı bildirmesi, bir tek ilahın olduğunu, O’nun bu dünyada görülmeyeceği, öbür dünyada görüleceğini, her şeyi işitip gördüğünü, türlü gaybi gerçekleri bildirmesi, herşeyi izah etmesi, son derece kanıtlı oluşu, yol göstermesi, içe sinişi, akıl sahipleri için her gün bayram edilecek kadar bulunmaz bir nimettir. Fakat dünyaya kapılanlar, yüzeysel hayatla aldananlar, işitmek istemeyecek vs ancak dünyadaki dengesizliğini, ahiretteki ziyanını arttıracaktır.

……

Öte yandan ayette Allah’ın fazlıyla ve rahmetiyle diye bir ifade var. Bu ifade “Ya üzerinizde Allah’ın fazlı olmasaydı ve rahmeti” şeklinde çeşitli ayetlerde geçiyor, özellikle de Nur Suresi’nde.. Hasılı bu fazl ve acıma ifadeleri, ayrı şeyler olarak belirtiliyor gayet. Yunus 58 tefsirlerinde kimisi “bunlar Kuran ve İslam’dır” demiştir, kimileri ise “Kuran ve kişinin onu kabul edenlerden olmasıdır” demiştir. Allah’ın fazlı ifadesinin bir tür seçilmişlik olduğu düşünülebilir genel çerçevede. Elbette bu belli bir vazife de aynı zamanda. Rahmeti ise bağışlaması ya da bu dünyada cezasını vermesi olarak düşünülebilir yahut bir hayır vermesidir.

Yunus Suresindeki ayetlerin akışından ise şu görülüyor ki; insanlara bir hitap var ve müminlere bir vurgu var. Dolayısıyla bağlılık boyutuna gelinmesi asıl sevinilecek şeydir. Bu ise şu ayetlerle daha netleşiyor:

Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size apaçık bir nur indirdik.

Allah’a iman edenlere ve O’na sımsıkı sarılanlara gelince; Allah onları kendinden bir acıma ve fazl içine daldıracak ve onları dosdoğru bir yol ile kendine yöneltecektir. (Nisa 174-175)

Bir cevap yazın

*
= 4 + 8