İSTER TAŞ OLUN İSTER DEMİR, İSTER DE..

Ayette der ki: «İster taş olun, ister demir

İsterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık!» Hemen: «Bizi kim iade edebilir/geri getirebilir?» diyecekler. De ki: «Sizi ilk defa yaratmış olan!» O vakit sana başlarını sallayacaklar. «O ne vakit?» diyecekler. De ki: «Yakın olması umulur.» (İsra 50-51)

Burada enteresan olansa ayetteki faraziyelerin gerçekleşecek olması.. Taş olma zaten hali hazırda görülen bir şey. Öte yandan demir olma da sözkonusu. Şöyle ki:

Demirin evrendeki en kararlı element olduğu ve bütün elementlerin eninde sonuna demire döneceği söylenmektedir. Demir atomunun çekirdeğinde 26 proton vardır ve bu sayı çekirdekteki iki farklı kuvvetin birbirini tam olarak dengelediği sırlı bir sayıdır. Bu da demiri tabiatta bulunan en kararlı element yapar. Diğer bütün elementler demirin kararlılığını arar. Atom numarası (yani çekirdeğindeki proton sayısı) 26’dan küçük olan elementler birleşerek (füzyon), 26’dan büyük olan elementler parçalanarak (fisyon) demire benzemeye meylettirilir.

                                                                     Element tablosunda demirin yeri.

Bu herşeyin demire dönmesi sürecinin ise katrilyonlarca yıl süreceği düşünülmekte. Şöyle ki:

Yani; 10 üzeri 1500 yıl sonra herşey demire dönecekmiş.

Lakin biz bunun pek de öyle olamayabileceğini belirtmiştik. Bknz1. Bknz2 

Fakat en sonunda da “içinizde büyüyen başka bir varlık” diyor ki o da karadeliktir. Karadelik maddesi düşünülemiyor bile.. Ve herşey ona dönecekmiş..

Ve enteresan üstü olan; bu, yaratılışın  başlangıcındaki hale benzemektedir zaten..

Not: Elbette bu kıyamet sonrasındaki maddi süreç dünya için sözkonusu olmayabilir. Çünkü anlatımlardan dünyanın tamamen yokedilmeyeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla insanın da karadeliğe dönmeyeceği düşünülebilir.  Fakat faraza olsa bile ki normal süreç o, elbette oradan döndürmesi de Yaratan’a kolay..

Bir cevap yazın

*
= 4 + 9