KAİNATIN BÜYÜKLÜĞÜ VE KAFA KARIŞIKLIKLARI ÜZERİNE

Bilindiği gibi; kainatın gayet büyük olduğu ve dünyanın çöldeki bir toz zerresinden bile belki daha küçük bir şey olduğu anlaşıldı çağımızda. Dolayısıyla bazıları kainat neden bunca büyük, bir işe yaramıyor şeklinde düşünebilir. Bu da nihilizme götüren damarlardan biri.. Çünkü Kuran’da gayet dünya merkezli bir anlatım var. Fakat şöyle ayetler de vardır.

“Görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de güç yetirir? Evet, şüphesiz O her şeye güç yetirendir.” (Ahkaf 33)

Yani kainatın büyüklüğü O’nun ne kadar kolay yaratttığına bir delildir. Bu da ahirete..

Lakin bu vurgular iyi işlenmelidir, hatırlatılmalıdır. Yine “Allah’ın herşeye gücü yeter” gibi ifadelerin tefsirinde buna değinilmeli vs. “Göklerde ve yerde zerre miktar bir şey O’nun bilgisi dışında kalmaz” gibi ifadeler hakeza bu bilgilerle açıklanmalı.. İşte o zaman bu nihilizme değil imana hizmet eder. Ama “durduk yere değil” diyelim..

Konu çerçevesinde bir izahat

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız