KARANLIKLAR VE IŞIK MEVZUSU

Kuran’da hakikatler ve bunları kabul, ışık, görme, duyma, dirilik gibi ifadelerle belirtilir, hakikatleri red ise karanlık, körlük, ölülük gibi ifadelerle. Mesela körle gören bir olmaz, ne de karanlıklarla ışık, ne de gölge ile sıcak. Dirilerle ölüler de bir olmaz denilir..

Bu, muharref de olsa önceki metinlerde de göze çarpıyor. Mesela:

Yuhanna 3. bölüm:
19 Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. 20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. 21 Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı’ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.”

Matta 8. bölüm:
22 İsa ona, “Ardımdan gel” dedi. “Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün.”

Matta 15. bölüm: 

14 Bırakın onları; onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse, ikisi de çukura düşer.”

Öte yandan, denilebilir ki; bunu “günümüzdeki muradı ilahi” noktasında da bir ölçüde düşünebiliriz. Özellikle de bir uzaklaşma ve Kuran’ın iyice anlaşılması noktasında bir durum varsa. Buna dikkat, hasıl.

 

Konu çerçevesinde bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız