KASAS SURESİ TEFSİRİ DERSİ 1: Tevrat’ta asabiyet ağı ve derinden çıkan gerçekler

Kasas Suresi Tefsiri Dersi, 1-21. ayetler.. Muharref Tevrat'ta asabiyyetin herşeyi oya gibi işlemesi ve kendine yontması sorunu ve Kuran'ın ince ve güçlü açık ediciliği..

Ayrıca bknz

Tevrat’ta Hz Musa’nın adam öldürmesi konusunun çarpıtılması mevzusu.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız