KENDİNİZİ ÖLDÜRÜN, İŞİTTİK VE İSYAN ETTİK İFADELERİ, BAKARA 54, BAKARA 93. AYETLERİN TEFSİRİ

Bakara Suresi’nde İsrailoğulları hakkında tefsirlerde gayet tartışılan ifadeler vardır. Bunlar özellikle de “kendinizi öldürün” ve “işittik ve isyan ettik” ifadeleridir.

Birincisi; Kuran’da, Bakara 93. ayette, dağ tepelerine kaldırıldığı halde İsrailoğullarının “işittik ve isyan ettik” dedikleri geçmekte. Bu konu “direkt böyle demişler midir” şeklinde tartışılmıştır tefsirlerde. Burada onların hal diliyle böyle dedikleri anlaşılmakta. Kal diliyle ne dedikleri de Tevrat’ta görülüyor denilebilir. Beri yandan Allah Teala’nın hal dilini direkt kal dili olarak ifade ettiği görülüyor. Buna da dikkat deriz.

Öte yandan Bakara 54. ayette de “kendinizi öldürün” diye bir ifade vardır. Bu da “direkt mi başka bir şey mi” diye konuşulmuştur. Şöyledir: “Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi (kötü duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O´dur.” (Bakara 54)

Bu kısım Tevrat’ta buzağıya tapmayanların tapanların bir kısmını öldürmesi şeklinde geçiyor. Tefsirlere de büyük ölçüde böyle yansımıştır. Ama “egonuzu öldürün” anlamı daha doğrudur. Çünkü diğer ayetlerle bir uyumsuzluk oluşuyor öbür türlü olunca. Hem bu şekilde olunca işin önceki kısımla bir bağlantısı beliriyor.

 

KONU HAKKINDA BİR AÇIKLAMA

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız