Kim imanı inkar ederse ameli boşa gider ayeti hakkında

Maide 5. ayet şöyle: “Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helâldir. Her kim imanı inkâr ederse ameli boşa gitmiş olur ve o, ahirette zarara uğrayanlardandır.”

Ayette “kim imanı inkar ederse” diye bir ifade var. Bununla ilgili şöyle denilir:

Katade dedi ki; Bir grup müslüman “Onlar bizim dinimizde olmadıkları halde, ehl-i kitabın kadınları ile nasıl evleniriz?” demişti. İşte bunun üzerine Allah bu âyeti indirdi. Buna göre bu, “kim, Kur’ân’da inenleri inkâr ederse ameli boşa gider” demektir. Buna göre Cenâb-ı Hak Kur’ân’ı, “imân” diye adlandırmıştır. (Taberi)

Yüce Allah: “Sizden önce kitap verilenlerden iffetli kadınlar” diye buyurunca, kitap ehline mensup kadınlar dedi ki: Allah bizim dinimizden razı olmamış olsaydı bizimle evlenmeyi size mübah kılmazdı. Bunun üzerine: “Kim imanı inkâr ederse” Yani, “Muhammed’e indirilenlere kâfir olursa” buyruğu nazil oldu.” (Kurtubi)

Ehl-i kitabın kadınlarıyla evlenme izninin hemen ardından gelen uyarı hayli anlamlıdır. Bu izinden yararlanan müslüman, inanmayan karısının etkisine karşı inancını ve ahlâkını titizlikle koruması hususunda ikaz edilmektedir. (Mevdudi)

Öte yandan Maide Suresi’nde gayet hükümler yer alır, “bugün dininizi tamamladım” (Maide 3) ayeti yer alır. Dolayısıyla burada “emir ve yasaklara karşı çıkarsa” anlamı gayet düşünülebilir.

Beri yandan surede Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin ayetleri vardır. (bknz Maide 51, 57) Dolayısıyla evliliğe izin verilmiş ama o tarafa meyletmeyin anlamı gayet düşünülebilir.

Ayrıca gördüğümüz şöyle bir konu var ki; “Ey iman edenler” ifadesi Medeni Surelerde geçer, en çok da Maide Suresi’nde geçer, 16 defa. Bu sure pek çok hükümleri de ifade eder, bir nevi teslimiyet ve pratik din boyutunu gayet ele alır. Nitekim daha sonra İslam bir tür mirasa dönecek. Lakin Kitab’a iman edilecektir ve delil üzere iman edilecektir. İşte bu da “imanı unutmayın” uyarısı. Nitekim Ehli Kitaptan kadınla evlenme, bu boyutlarda mecburen yürümeye zorlayan bir durumdur. Çünkü icabında tebliğ olacaktır, mevzuların konuşulması olacaktır vs.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız