“KİM RAHMANIN ZİKRİNE KÖRLÜK EDERSE” İFADESİ, ZUHRUF SURESİ 36. AYETİN TEFSİRİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Zuhruf Suresi’nde Rahman’ın Zikr’ini görmezden gelme eleştirilir.

Açıklama 1: Zikr kelimesi hatırlama, anma gibi anlamlara geliyor. Bu kelime Allah’ın Kitabı anlamında da kullanılıyor ayetlerde, Kuran ve Tevrat için kullanılıyor. (bknz Hicr 9, Zuhruf 5, Enbiya 105 vb) Buna göre Rahman’ın Zikri ifadesi öncelikle Kuran anlamına geliyor. Tabii Kuran’ın iyice anlaşılması da buna dahil görülebilir ve bu bağlamda gereken şeylerden birisi de Tevrat’tır.
Açıklama 2: Ayetin siyakında Rahman’ı inkar edenlerden bahsediliyor (bknz Zuhruf 33) O zaman burada anlam özellikle “Rahman’ın anılması” anlamında da olabilir. Rahman ise Allah’ın herkese lütfeden olduğuna dair bir isim. Fakat bu lütuflar kimisine kahra dönecektir.
………
Kuran’da çeşitli yerlerde şeytanları dost edindiği halde “doğru yolda olduğunu sanma” vurgulanır. Beri yandan bilindiği üzere “bizi dosdoğru yola ulaştır” gibi “ey iman edenler iman ediniz” gibi hakikate yönlendirici ayetler var, zaten fiili olarak Kuran’ın herşeyden bahsetmesi ve yol göstericiliği var. O zaman kişinin özellikle de ayetler çerçevesinde söylenilenlere kulak verme özelliği olmalı.
……….
Beri yandan, şuna dikkat edilmeli ki; şeytan insanı maddi ve manevi “kolaycılıklar” üzerinden kandırmaktadır. Mesela Adem’e şöyle demiştir: “Sonunda şeytan ona vesvese verdi ve: “Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü bildireyim mi?” dedi.” (Taha 120)
Yine şöyle demiştir. “Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.” (Araf 20)
Buralarda insanın iyi düşünmesi gereğine vurgu vardır. “Niye hemen öyle olsun? Niye hemen böyle olsun?” Fakat insan kolay vaadlere kapılıcıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 3 + 6

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ