KISSA MESEL MESELESİ

Kıssa, hikaye demektir ve tabir olarak; Kuran’da geçen, tarihte yaşanmış ibretlik vakıalar için kullanılmakta. Lakin dikkatimizi çeken İslamoğlu bir de “mesel” diye bir kelime söylüyor. O kıssadır, bu meseldir şeklinde ayrımlar yapıyor.

Bunu izleyince aklıma İbni Rüşd’ün vakti zamanında “Ad kavmi yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır, bilemeyiz” sözleri geldi.

 

Kuran için böylesi bir zaafiyet bizce sözkonusu olamaz. Herşeyi bilmeyen “insan” bir konuda misal bulamaz da mesel uydurur. Sanırım İslamoğlu da “başka bir şeye engel olmak için” (Hızır kıssası dolayısıyla) böyle bir kapı açıyor. Ama bu kaş yapıyim derken göz çıkartmaktır açıkça. Sen “mesel” kapısını böylesi açarsan Kuran da masal olur çıkar.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız