KISSA TAHLİLLERİ

Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği noktasında bir “gerçekliği görme serisi”

Örneğin Hz Adem kıssası hakkında bir giriş:

 

Ayrıca Nuh, İbrahim, Yusuf, Musa, Harun, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsa (aleyhimus selam) hakkında bknz.