KISSA TAHLİLLERİ

Kuran’ın Tevrat ve İncil’i düzelticiliği noktasında bir önçalışma serisi denilebilir. Örneğin:

………………..

Ayrıca İbrahim, Nuh, Musa, Harun, Lut, Yunus, Eyyub, Süleyman, Davud, Zekeriyya, Yahya, İsa (aleyhimus selam), Karun, Haman, Samiri vs hakkında bknz.

Bir cevap yazın

*
= 3 + 8