KİTAB VE KULLUK

Hud Suresi 1 ve 2. ayetlerde şöyle denilir: ElifLamRa. Ayetleri sağlamlaştırılmış (ya da muhkem, yürürlükte, açık kılınmış), sonra açıklanmış (ya da fasılalandırılmış, parça parça indirilmiş) hakim ve habir (çok hükmeden, hikmetli ve haberdar olan) tarafından bir Kitab’tır.. Ki Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Muhakkak ki ben size O’nun tarafından bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. (Hud 1-2)

Dikkat edilirse burada Kitaba, kitabın sağlamlığına, yürürlükte oluşuna büyük bir gönderme var. Sonra açıklanmış deniliyor. Böylece de Allah’tan başkasına kulluk edilmeyecek.. Öte yandan, bilindiği gibi tarihin akışı içerisinde kainat keşfedildi ve önceki kitaplar masal hikaye gibi düşünüldü, edildi. Bu çerçevede Kitab’ın tarihi ve kainatı açıklayıcılığı önemli hale geldi yani. O da kitabın derinlikleriyle, Tevrat ve İncil’i içericiliği ve düzelticiliği boyutlarıyla gayet alakalı. Bunlar da yapılmak, görülmek durumunda olan şeyler.. O yüzden göz açmaya dikkat diyoruz. İnsanlarda madem ilahi iş kendi kendine olsun bekleyişi biraz fazla. Kula düşen görmekse kulluk da göz açmaktır vesselam.

Ayrıca, Kuran’ın soz zamanlarda iyice anlaşılan boyutları hakkında bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız