KİTABI SEÇTİKLERİMİZE MİRAS BIRAKTIK İFADESİ, FATIR SURESİ 32. AYETİN MEAL VE TEFSİRİ

Fatır Suresi 32. ayette şöyle denilir: Sonra Biz Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Fakat onlardan kimisi kendisine zulmeder, kimi orta yoldadır, kimi de hayırlarda öne geçer yarışır. İşte bu büyük fazlın ta kendisidir.  

Bu ayetin önceki ümmetler hakkında olduğu söylenmiştir ama meşhur görüş bu ümmet hakkında olduğudur. Dikkat çeken ise; ayette kitabın miras bırakıldığı üç sınıftan bahseder. Peki bu üç sınıf tam olarak neye karşılık gelmektedir?.. Çeşitli tasnifler yapılabilir. Ama bir tasnif de bizce şudur.. Bir defa, ayetin öncesinde şöyle denilir: “Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini doğrulayıcı olan, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından pek haberdardır, pek görendir.” (Fâtır 31) Dikkat edilirse ayette Kuran’ın önceki kitapları içericiliği üzerinde duruluyor, sonra miras bırakılanlara geçiliyor. Ve zaman içinde görüldü ki bu içericilik mevzusuna yanaşmayanlar var, yanaşanlar var vs. Bu mesele Kitab’ın delilli oluşu ve hakikatliği bakımından da çok kritik. O zaman sınıfları da biraz buna göre düşünmelidir deriz vesselam.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 4 + 3

Youtube Hesabımız
Facebook Hesabımız