KİTAPTA HİÇBİR ŞEYİ EKSİK BIRAKMADIK İFADESİ, ENAM SURESİ 38. AYETİN TEFSİRİ

 

Enam 37. ayet şöyledir: “Ona Rabbinden bir ayet/mucize indirilmeli değil miydi?” dediler. De ki: Şüphesiz ki Allah ayet/mucize indirmeye kadirdir, fakat onların çoğu bilmezler.”

Sonra Enam 38 gelmekte. Şöyledir:
“Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yok ki, ancak sizin gibi bir ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler”


İmdi, acaba burada ne kastedilmektedir.


TEFSİR 1: Allah’ın birliği hakkındaki ayetler her yerdedir. Mesela binbir çeşit hayvan erkekli dişili üremekte, rızıkları ve bunlara ulaşma özellikleri mevcut, belli iletişimleri var vs. Hem besin zinciri sayesinde hepsi de varlığını devam ettirmekte. Peki insan hiçbir şeyi düşünmeyip mucizeler görmek mi durumundadır inanmak için? Nitekim ayetin siyakında da buna işaret vardır. Enam 35 şöyledir: “Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse, haydi gücün yetiyorsa yerin içine bir delik ya da göğe bir merdiven ara ki onlara bir ayet/mucize getiresin! Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde cahillerden olma!” Enam 37 de mucize istekleri hakkındadır. Demek ki burada “mucizeler aramayın, yerde ve gökteki delilleri görün” mevzusu işlenmektedir. Ayette geçen “biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” ifadesi de Hud 6. ayette görüleceği gibi Levhi Mahfuz’a işarettir. Öyle ki işte bütün bu canlılar da tesbitlidir, Allah’ın huzuruna geleceklerdir. Yahud, burada kastedilen Kuran’ın herşeye cevap vermesidir. 


TEFSİR 2: “Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” ifadesi Kuran ile ilgilidir. Kuran’da herşeye dair ihtiyaç duyulan/duyulacak açıklama vardır, “ona dikkat etsenize be hey gafiller” denilmektedir burada zımnen, “ne diye bundan başka mucize/delil arıyorsunuz?” Buna göre “hayvanlar da sizin gibi birer ümmet” ifadesi, “mesele, yeme, içme gibi şeylerse onlar da bunu yapıyor, sizin farkınız ne” noktasına yöneliktir. Ayrıca ayetin sibakında da buna işaret var gibidir, 39. ayette “ayetlerimizi inkar edenler karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir…” denilmekte.

Kuran’ın herşeyi içermesi ile ilgili bknz Yusuf 111, Nahl 89, İsra 12, Yunus 37. Bunlardan Yunus 37’de geçen “Kitab’ın açıklanmasıdır” ifadesindeki Kitab kelimesi bizce Levhi Mahfuz anlamındadır, örneğin Elmalılı da böyle der. Beri yandan, çeşitli ayetlerde Kitab’ın ana kitab’ta olduğuna vurgular vardır. (bknz Zuhruf 4, Vakıa 78, Buruc 22) Böylece; Kuran’ın herşeyi içeren ana Kitab’ta olduğunun vurgulanması onun da bir şekilde herşeyi içermesiyle alakalı bir vurgu.

Konu hakkında bir açıklama

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız