KURAN AYETLERİNDE ÇARPICI BİR GRUPLAMA

Kuran’da geçen peygamber isimlerinden (buna diğer kişi isimleri de dahil) altı tanesinde çeşitli şekillerde Allah’ın ismi geçmektedir. Bunlar; İsmail, Elyesea, Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’tır. Bir de Yakub (as)’ın lakabı olarak İsrail kelimesi var.

Bunlardan Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas kelimelerinde Yhvh (Yahve/Yehova) ismi geçmektedir. Şöyle ki;
Zekeriyya/Zekarya: “Yahve hatırlar”
Yahya/Yohanan: “Yahve lütfetti”
İsa/Yehoşua: “Yahve kurtarır”
İlyas/Eliyah: “Tanrım Yahvedir”

İsmail, Elyesea ve bir de yine İlyas kelimelerinde ise El ismi geçmektedir. Şöyle ki:
İsmail/Yişmâ el: “Tanrı işitir”
Elyesea/Elişa: “Tanrı kurtuluşumdur”
İlyas/Eliyah: “Tanrım Yahve’dir”

Şimdi dikkat çeken konuya gelelim. İçinde Yhvh adı geçenlerin hepsi ve sadece onlar olmak üzere bir ayette geçmekte. Şöyle ki:
“Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da.. Hepsi de salihlerdendir” [Enam 85]

İçinde El adı geçenler de toplu halde bir ayette yer almakta. Şöyle:
“İsmail’i, Elyesea’yı ve Zülkifl’i de an, hepsi de iyilerdendir” [Sad 48]

Sad 48. ayetteki Zülkifl “nasib, pay sahibi” demektir ve kim olduğu meçhuldür. Öyle ki sadece bu lakabı vardır Kuran’da.. Burada dikkat çeken ise; İlyas adında hem Yhvh adı var hem El adı var ve “pay sahibi” olmakta. O zaman onun lakabıdır denilebilir. Ayrıca; Zülkifl’in İlyas olduğunu söyleyenler de var tefsirlerde. Sırf biz söylemiyoruz bunu yani. Beri yandan, İsrail kelimesinde El ismi var, fakat İsrail’in lakap olduğunu söylemiştik. Yusuf, İshak gibi başka isimlerde de Tanrı adının mana olarak olduğu söylenmekte, lakin kelime olarak yoktur. Dolayısıyla; bu, insanlar açısından son derece zor gruplamayı, ayetler yapmış diyebiliriz. Düşünelim; bunca zor anlaşılan, dili bilmenin bile adeta yetmediği, uzmanlık gerektiren bir “isimlerin anlama göre gruplanması” işi. Hem bunun ancak keşifle anlaşılması..

NOT: İsimlerin anlamlarına Diyanet İslam Ansiklopedisi’nden bakılabilir.

NOT 2: Daha ayrıntılı bir inceleme için bknz

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız