KURAN’DA 1 İSMİN 1 KİŞİ İÇİN KULLANILMASI “KURALI”

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran’da bir ismin bir kişi için kullanılması meselesi.

1.) Kuran’da bazı kişilerden adeta özellikle isim verilmeden bahsedilir. Mesela Samuel ve Yuşa bunlardan.. Buna dikkat edilince ise çok ince bir mevzu ile karşlılaşılmakta.

……………

2.) Musa ve Harun (as)’ın kızakardeşi Meryem ve babaları İmran Kuran’da geçmez. Fakat başka bir İmkan kızı Meryem geçer. Bu mesele hakkındaki incelikler..

………………………..

3.) Tevrat’ta geçen ve Kuran’da “geçmesi muhtemel olan” pek çok adaş ismin vurgulanması.

…………………………..

4.) Adaş peygamber mevzusunun bir ayette vurgulanması

…………………………..

NOT1: Kuran’da ses olarak birbirine yakın -İlyas-Elyesea gibi- ama kelime-anlam olarak farklı isimlerin kullanılması da bunun “bilinçli” yapıldığına dair bir başka dikkat çeken noktadır.

NOT 2: Yahya (Yuhanna, John, Johanan, Yehova-Hanan) adı ile ilgili bir çalışma (İngilizcedir) için bknz.

Bir cevap yazın

*
= 3 + 4