KURAN MUCİZELERİ NE İŞE YARAR-2

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Daha önce Kuran mucizelerinin belli bir kapalılık, dolayısıyla zayıflık içerdiğini ve sebeplerini vurgulamıştık. Bu bölümde de işin asıl yönünü yani “etkileyiciliği” konusunu vurgulayalım. Çünkü asıl anlaşılması gereken nokta bu gibi.

…………

Öncelikle, Kuran mucizesi dediğimiz şeylerin yapısını açalım. Nedir bunlar? Daha doğrusu bizim farkettiklerimizin.. Ve sonra da altı çizilmesi gereken bir kaç noktayı belirtelim.

1-Genellikle “bir ayetin Kuranın kaçıncı ayeti olduğu” ile o ayette geçen bir kelime ya da vurgulanan bir olay ile ilgili bir tarih, arasındaki sayısal uyumlardır. Başlangıç noktamız; ilk inen ayet olan Alak 1. (Yaratan Rabbi’nin adıyla oku!) ayetinin Kuran’daki 6107. ayet olup bu ayetin 610 yılında Ramazan’ın son 10 gününün 7. gecesi olan Kadir gecesinde indirilmesi ve bu rakamların gözümüze/zihnimize getirilmesidir.

2-Bunlar herhangi bir ayet olmayıp, o kelimenin son geçtiği ayet, tek geçtiği ayet gibi dikkat çekici bir özellik taşır.

3-Genellikle bir kaç bağlantı noktası ve bir mevzu sözkonusudur.

4-Ayet anlamı genellikle işin içindedir.

5-Genellikle “dört basamaklı bir sayı” ve “içinde geçen iki basmaklı sayılar” sözkonusu olduğu için acaip zayıf bir uyum izlenimi verebilir. Lakin burada dikkat edilmesi gereken; iki basamaklı bir sayının dört basamaklı bir sayı içinde “görülmesi” durumunun 15te 1, 20de 1 gibi “mucize özelliği taşımayan” bir ihtimal olmasına karşın, mevzuya göre 4 defa falan olması bunun ve bunun da işi 15x15x15x15= 50binde1 gibi bir ihtimale yükselttiğidir. Çünkü aynı noktada meydana gelen tevafuklar, çarpılır, toplanmaz.

6-Bir tek formülasyon olmayıp farklı farklı uyumlar bulunması, aslında uyumun olmayıp uydurulduğu izlenimi verebilir. Burada da dikkat edilmesi gereken “açıkta bir şeyin kalmamasıdır” ve “nasıl olur” kafasını geçeceksiniz tabii. Sanki sadece bu sayılar var elimizde -nereden geldikleri belli değil- ve ”bunlar arasında bir uyum var mı” şeklinde düşünebileceksiniz.

Zaten mesele “şifreli bir şekilde” bir şeyin sözkonusu olup olmadığıdır, o şifrenin fabrikasyonluğu değil. Adeta her seferinde başka bir şifre olması ise “onu yapanın ne kadar rahat yaptığını” vurgulayan bir şeydir kanımızca. Yani adeta “salt kağıt üstünde rakam yazarcasına..” Halbuki bu rakamlar kırk tane farklı yerden sayılıp getirilmiştir. Çünkü de ; o derece ilah. Ve bu da önemlidir, bunu farketmek. Siz, Onu test etmiş olmuyorsunuz, O hep sizi test etmiş oluyor böylelikle ayrıca. Ve bir kanıksama, sıradanlaşma da olmamış oluyor.

Ve bütün bunların sonucunda da; her defasında ilahlığını ve kulluğunuzu çok güçlü bir şekilde vurgulayan, tazeleyen bir şey oluyor bunlar kanımızca.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız