KURAN NEDEN İSA (AS)’A MESİH DİYOR?

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Yahudilikte beklenen mesih vardır, Davud (as) neslindendir, dünya hakimiyeti kuracaktır.

Yişay’ın (Davud’un babası) kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek. RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu onun üzerinde olacak. RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, kötüleri soluğuyla öldürecek. [Yeşaya 11: 1-4]

Ülkeyi çiğneyenler yok olduğunda sevgiye dayanan bir yönetim kurulacak, Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak. Yargılarken adaleti arayacak, doğru olanı yapmakta tez davranacak. [Yeşaya 16: 4-5]

RAB şöyle diyor: ‘İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek. [Yeremya 33:17]

Kulum Yakup’a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların önderi olacak.  Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım. [Hezerkiel 37: 25-26]

Köşe taşı (İsa için çok kullanılan bir tabirdir, Tanah metinlerinde gönderilecek biri için  geçer) Çadır kazığı, Savaş yayı ve bütün önderler Yahuda’dan (Davud’un kabilesi) çıkacak. [Zakarya 10: 4]

Ama sen, ey Beytlehem (Davud’un doğduğu kent)  Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. [Mika 5: 2]

Hristiyanlar, Tevrat metinlerinde geçen bu ve benzeri anlatımlardaki Davudoğlu Mesih’in İsa olduğuna inanır. Kuran ise Mesih adını kullanılır ama Meryemoğlu der ona. Peki Kuran’ın Mesih adını kullanması ne anlama gelmektedir, öte yandan Meryemoğlu yani “Davud sülalesinden değildir” demekle ne demek istemektedir Kuran?

Yahudilerin “beklenen mesih” diye bir şey uydurdukları açıktır ya da Süleyman (as) ile ilgili şeyleri sonraki metinlere koymuş ve sonraki biri gibi göstermişlerdir. Ya da İsa (as)’ın kıyamete yakın gelip yapacakları onlara müjdelenmiş (!) diyeceğiz. Sadece onu Davudoğlu yapmışlar.. Bu mümkün mü? Arada Muhammed (as)’ın geleceğini de düşünürsek?..

Kuran’da Yahudilerle ilgili şöyle bir bölüm geçer, bu meseleyle de alakalıdır:

Musa’ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kıldık.

Ey Nuh’la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Doğrusu o çok şükredici bir kuldu.

Biz İsrailoğulları’na Kitab’ta şu hükmü verdik: “Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir taşkınlıkla büyükleneceksiniz.”

Birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Onlar, evlerin aralarına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir vaad idi.

Sonra sizi tekrar onlar aleyhine geri döndürdük ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık.

Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinize.. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince yüzlerinizi üzüntüye sokmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis’e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için..

Olur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ama siz tekrar dönerseniz biz de döneriz. Cehennemi, kâfirler için kuşatıcı bir zindan yaptık. [İsra 2-8]

Pek çok müfessir İsra 7. ayeti, Yahudilerin Yahya ve Zekeriyya (as)’ı şehid etmesi ve İsa (as)’ı öldürmeye kalkmaları sonucu ceza görmesi ve Roma’nın Kudüs’ü işgali olarak tefsir eder. Şu halde onlara nasıl Mesih müjdelenmiş olabilir, bir nevi onun sebebiyle ceza görecekleri söylenmiş tam tersi.

Bütün bu çerçeve içerisinde acaba Kuran ne demiş oluyor? Sanki, Yahudiler mesih diye bir şey uydurmuş lakin “neden olmadığı?” gösterilmek için ona Mesih denilmiş gibi durmakta. Bu ise onlar için pek bir anlam ifade etmiyor ama bizim için edebilir. Çünkü Peygamber (sav)’in hadislerinde ümmetin ileride Yahudi ve Hristiyanların yolundan gideceği ve ayrıca İsa (as)’ın geleceği geçmekte.

Bakıldığı zaman; Yahudiler dünya iktidarı beklerken Mesih İsa önlerine özeleştiriyi koymuştu, buna gelememiştiler. Ona Mesih denilmesi işte bu noktada teorik bir şey olarak anlam kazanmakta; “gelselerdi olacaktı” anlamında. Lakin gelmeyecekleri de vurgulanmıştı İsra Suresinde geçtiği üzere. O halde, bize bir yol gösterme yapılmış olmakta bu suretle. Şöyle ki; “dünya iktidarı bekleyeceksiniz ama özeleştiri yaparsanız olacak”

Denilebilir ki, nasıl böyle öncelik sonralık tanımayan bir ders olabilir?

Kaderin varlığı herhalde aşikar değil mi?

………………………………..

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız