KURAN VE MUHATAPLIK MESELESİ

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

………..

Kuran’ı tamamen dine, dini de tamamen emir ve yasaklara indirgeyen bir bakış açısı var. Bu bakış açısı ile; Kuran hep pratik işler öngörmektedir, insan da adeta Peygamber dönemindeki Ashab’tır. Bu ise pratikte aklı maaşa, aklı maaş ise dönüp duran gündeme götürmekte insanı.

……………..

Halbuki günümüz, bütün bir tarihi, varlığı ve bunun üzerine Kuranı düşünmeyi gerektiren bir gün. Kuran bize böyle bir boyutta hitap etmekte çünkü. İşte bütün bu çerçevede Levhi Mahfuz’u farketmezsek, böyle yapmacık bir anakronizm içerisinde (çoğusu içerisinde de değildir, öyleymiş gibi yapar) olmayan bir Peygamberin Ashabı olarak yarı sanal, yarı gerçek yaşar gideriz. Bu kısırdöngüden çıkmak ise hakikatçi olmayı gerektirmekte.

……………

Kuran, bizlerin öncelikle metin olarak okuması ve günümüz bilgilerinin/bilgilerimizin üzerine çıkacak derecede anlaması gereken bir Kitab’tır. O zaman Ashab statüsüne gelebiliriz ve “muhatap” olabiliriz çünkü. Ashab Kuran’ın bütün bilgilerinin üzerinde olduğunu farkederek inandı, unutmayalım.

………………

Üstelik Peygamber de olmadığı için açıklayacak derecede anlamak da gerekmekte, antiparantez. Çünkü herhalde bu bir kişinin işi olmasa gerek.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız