KURAN’DA GEÇEN İSİMLERDE “İSMİN 1 KİŞİ İÇİN KULLANILMASI KURALI”

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Kuran’da geçen isimlerde dikkat çeken bir konu var ki o da ayetlerde bir ismin bir kişi için kullanılması. Bu öyle tesadüfen olacak bir şey değil. Çünkü bazı isimler çeşitli coğrafyalarda ses değişimine uğruyor, bu ise büyük ilim ister. Bir de böyle bir iddia yok, siz çok dikkat edince farkediyorsunuz.

 

Kuran'da bazı kişilerden adeta özellikle isim verilmeden bahsedilir. Mesela Samuel ve Yuşa bunlardan.. Buna dikkat edilince ise çok ince bir mevzu ile karşlılaşılmakta.

 

 

Tevrat'ta geçen ve Kuran'da "geçmesi muhtemel olan" pek çok adaş ismin vurgulanması.

 

 

 

 

NOT1: Hz İsa’nın Levi sülalesinden olmasının önemi için bknz.

NOT 2: Yahya (Yuhanna, John, Johanan, Yehova-Hanan) adı ile ilgili bir çalışma (İngilizcedir) için bknz.

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız