KURANDA GEZEGENLER

 

Kuranda gezegenler geçiyor mu gibi sorulara Sebe suresindeki enteresan vurgularla dolu ayet bir cevap niteliğinde. Öncelikle Sebe Suresi şöyle başlar:

1 – Hamd, o Allah’ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O’nundur. Ahirette de hamd O’nundur. O hüküm ve himet sahibidir, herşeyden haberdardır.

2 – Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa (Allah) hepsini bilir. O çok merhamet edicidir. Çok bağışlayıcıdır.

3 – İnkâr edenler: “Bize o kıyamet saati gelmez.” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O’nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır.”

4 – Çünkü Allah iman edip iyi ameller işleyenlere mükafat verecektir. İşte onlar için bir mağfiret ve cömertçe verilmiş bol rızık vardır.

5 – Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, onlar için de pek kötü ve elem verici bir azab vardır.

6 – Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki, Rabbinden sana indirilen Kur’ân, hakkın kendisidir. O, gücüne nihayet olmayan, her hamde lâyık bulunan Allah’ın yolunu gösteriyor.

Sonra 9. ayette denilir ki:

Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olana bakmazlar mı? Dilesek kendilerini yere geçiriveririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürüveririz. Şüphesiz bunda içten yönelen her kul için bir ayet vardır.

Ayeti kainat çapında düşününce ise karşımıza Merih ve Zühre (Venüs) gezegenleri çıkıyor. Bunlara bakınca ise birinin atmosferi çok kalın ötekinin çok ince. Birine gökten parçalar yağıyor, öteki de lav kaplı. Burada ayetin bunlara işareti açık.

Konuyu açıklayan bir video

 

 

 

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız