KURAN’DA GÜNEŞ SİSTEMİNE İŞARET: “SANA HİLALLERDEN SORARLAR” AYETİ VE KAİNATTAKİ SİSTEM HAKKINDA BİR İPUCU

Ayetlerde kainattaki sistemi en aşikar edebilecek olan, herhalde Bakara 189. ayettir. Çünkü ayette adeta direkt soru vardır. Şöyledir: “Sana, hilâllerden sorarlar. De ki: Onlar, insanlar için vakit ölçüleridir ve hacc. İyi de evlere arkalarından gelmeniz değildir. Lâkin iyi, sakınan kimsedir. Evlere kapılarından gelin ve Allah’tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz.”

Nüzul sebeplerinde denilir ki; bir sahabi “bu ayın ışığı bir azalıyor bir artıyor bu nedir?” diye sormuş, onun üzerine ayet nazil olmuş. Beri yandan;hacc zamanı eve önden değil arka tarafından girme adeti varmış, bu da eleştiri konusu yapılıyor ayette. Yine tefsirlerde “iyi de eve arkalarından gelmeniz değildir” ifadesinin; “Peygamber’e sormanız gereken şeyleri sorun, gerekmeyenleri değil” anlamına da geldiği vurgulanıyor. Bu şekilde ayette bir bütünlük oluştuğu..

Bizim dikkatimizi çeken ise; ayet, hacdan ve sonra da adı verilmeden tavaftan bahsediyor. Sonraki mevzu insanların tavaf dolayısıyla ürettiği bir gelenek çünkü belli ki. Çünkü tavafta Kabe’nin arkasına dolanılıyor, bunlar da evlerinin arkasına dolanıyormuş hac zamanı. Bir de tavaf, ay ile, yani soruyla da çok bağlantılı bir konu. Buna odaklanınca ise karşımıza bütün güneş sistemi çıkıyor adeta. Tabii denilebilir ki “ama bugün böyle anlaşılabilir bu mevzu, o gün nasıl öyle anlaşılsın” Fakat Kurani çerçevenin de kainattaki sistemi çok açık etmeyen ama belli ipuçları da taşıyan, çıktıkça da anlaşılan bir yaklaşımı olduğu dikkat çekiyor. Bu çerçevede bu ayet çok net bir örnek.

 

KONU HAKKINDA BİR VİDEO AÇIKLAMA

Facebook Hesabımız Youtube Hesabımız