KURAN’DA GÜNEŞ SİSTEMİNE İŞARET; ONBİR KEVKEB

Rahman Rahim Allah’ın adıyla..

Acaba Kuran’da güneş sistemine bir işaret var mı? Enteresan şekilde Yusuf Suresi’nde buna çok net bir işaret görüyoruz.

Öncelikle bir konunun belirtilmesi gerekiyor. Kevkeb kelimesi, parıldamak anlamına gelir. Yıldız anlamına geldiği gibi gezegen anlamına da geldiği düşünülmekte. Daha doğrusu gökyüzünde gezen, akan cisimler için kullanılmakta ki, bu da yıldız harici cisimler oluyor. Arapça’da yıldız necm kelimesiyle ifade edilir.

Şimdi, Yusuf Suresi’ndeki ayette denilir ki; “Hani Yusuf babasına demişti ki; Ey babacığım, muhakkak ki ben, onbir kevkeb, güneş ve ayı gördüm, onları bana secde ederken gördüm” (Yusuf 4)

Bu ayetteki kevkeb kelimesi genelde yıldız diye çevriliyor meallerde. Bu tam doğru sayılmaz, altını çizmek lazım.

Saniyen; ayette güneş ve ay kelimeleri geçmekte, bir de dünya var. Güneş sistemindeki diğer gezegen ve ayların sayısı acaba bu 11’e denk gelir mi? Baktığımız zaman aydan daha büyük 4 tane daha ay var. Diğer gezegenler de 7 adet. Yani ay baz alınırsa; güneş ve dünya hariç, ondan büyük cisimlerin adedi 11 oluyor.

Gezegen ve uydu isimleri bizim adlandırmamızdır.

 

Hasılı denilebilir ki, güneş, dünya ve ay arasında 11 gezegen-uydu var. Ayet de buna tam işaret ediyor.

Denilebilir ki, fakat bu bir rüya, nasıl güneş sistemine işarete eder?! Lakin şunu farkedelim ki; rüyadaki ay ve güneş gerçekte olan varlıklar, onbir kevkeb niye öyle olmasın o zaman? İkincisi, rüyayı gösteren de Allah zaten ve bu rüyada geçen sayı, Kuran’da gezegenlerle ilgili bir sayı veren tek yer. Üçüncüsü; ayetin anlatımında adeta bunların gerçek varlıklar olduğunu beyan edercesine önce “onbir kevkebi, güneşi ve ayı gördüm” demekte, sonra “onları bana secde ederken gördüm” demekte. Bir de şunu farkedelim ki, Kuran bilimsel gerçeklere biraz örtük şekillerde gönderme yapmaktadır.

 

KONUYLA İLGİLİ BİR VİDEO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
= 3 + 2

FACEBOOK HESABIMIZ
YOUTUBE HESABIMIZ